VU Filologijos fakultetas ir Lietuvos užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pedagogų asociacijos kviečia į nacionalinę konferenciją š.m. spalio mėn. 23-24 d.

Kalbų mokymo(si) teorija ir praktika 2020: Integruotas kompetencijų ugdymas

Konferencijos tikslai – skatinti užsienio kalbų mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą; pasidalinti mokslinių tyrimų įžvalgomis ir praktine patirtimi integruoto kompetencijų ugdymo tema; aptarti Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo ir užsienio kalbų mokymosi kokybės gerinimo klausimus.

PRELIMINARI PROGRAMA

Spalio 23 d.
VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Saulėtekio al. 5, Vilnius
 
10:00 PLENARINIAI PRANEŠIMAI
Rita Juknevičienė (Vilniaus universitetas)
Asta Ranonytė (Nacionalinė švietimo agentūra)
Irena Raudienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Emilija Sakadolskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
 
15:00 PARALELINĖS SESIJOS (temos bus tikslinamos)
Skaitmeninės kompetencijos + Atvirkščia pamoka
Daugiakalbio mokinio ugdymas
Lietuvos kultūros, istorijos integravimas užsienio kalbų pamokose
Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (IDUKM)
Spalio 24 d.
VU Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5, Vilnius
 
LAKMA Asamblėja vyks nuotoliniu būdu.
ASOCIACIJŲ SUSIRINKIMAI
Daugiau informacijos rasite asociacijų svetainėse:
LR(U)KMA www.lrukma.lt 
LDV www.ldv.lt   

 

Registracija ir apmokėjimas – iki spalio 9 d.
Išduodamos išankstinio apmokėjimo sąskaitos-faktūros.
Renginio dalyviai gaus Vilniaus universiteto pažymėjimus.
 
KONFERENCIJOS MOKESTIS
Asociacijų nariams (2020 m.) – 20 EUR / ne nariams – 40 EUR.
Bakalauro ir magistro užsienio kalbų studijų programų studentams – 10 EUR.
Sąskaita SEB banke LT977044060004578304. Mokėjimo paskirtis - nacionalinė konferencija.
Į mokestį įeina konferencijos pranešimai, medžiaga, pažymėjimas ir kavos pertraukų vaišės.
 
Adresas pasiteirauti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Esame virtualios anglų kalbos mokyklos specialistai, turime didelę patirtį nuotoliniame mokyme. Norime pasidalinti patirtimi su tais, kurie šiuo metu ketina rengti užduotis savo mokiniams. Jei norėtumėte pasikonsultuoti, mielai atsakysime į jūsų klausimus.
Virtualios anglų kalbos mokyklos komanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER ASSOCIATIONS

PARTNER SCHOOLS